NÊN CHỌN CÔNG VIỆC PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trong chia sẻ mới đây

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết trong thời gian qua, thị trường lao động Việt Nam đã tạo được những chuyển động rất quan trọng, sự quản lý của Nhà nước về thị trường lao động, và vấn đề lao động ngày càng chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn. Nhất là năm 2018 đã đào tạo và tạo việc làm mới cho 1,64 triệu người. Tỷ lệ người lao động ở khu vực nông nghiệp đã giảm dần, từ 42% đến nay chỉ còn 38,3%. Cùng với đó số lao động có quan hệ lao động, hợp đồng lao động tăng dần lên, số đó hiện nay đạt 45,3%.

Người lao động ngày nay đã lựa chọn thông minh hơn, biết chọn những công việc, lĩnh vực mà mình có khả năng tham gia, phù hợp với năng lực, sở trường cũng như điều kiện lựa chọn, nhất là thông qua giáo dục nghề nghiệp.

Bộ trưởng cho rằng việc hình thành thị trường lao động đồng bộ, lành mạnh, phát triển theo xu hướng thị trường là một khâu quan trọng để tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng kết nối cung cầu, đưa ra dự báo, chiến lược dài hạn, ngắn hạn, và từng ngành nghề, từng lĩnh vực để có chiến lược lâu dài, sử dụng phù hợp nguồn nhân lực.

Đào tạo nghề là khâu quan trọng trong việc xây dựng thị trường lao động lành mạnh

Bộ trưởng cho rằng việc hình thành thị trường lao động đồng bộ, lành mạnh, phát triển theo xu hướng thị trường là một khâu quan trọng để tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng kết nối cung cầu, đưa ra dự báo, chiến lược dài hạn, ngắn hạn, và từng ngành nghề, từng lĩnh vực để có chiến lược lâu dài, sử dụng phù hợp nguồn nhân lực.

Chọn thị trường lao động là lĩnh vực đột phá trong năm 2019 thì phải kết nối đồng bộ giữa đào tạo với tạo việc làm, với xuất khẩu lao động, giữa đào tạo mới với đào tạo lại, nhất là đào tạo người chưa có việc làm, chưa có trình độ để chuyển dịch dân số lao động từ khu vực phi chính thức sang chính thức.

Bộ trưởng cũng đưa ra dự báo ngành, nghề sẽ thu hút lao động trong năm 2019. Các ngành nghề tập trung thu hút lao động trong năm 2019- 2020, trước hết chủ yếu vẫn là khu vực FDI. Tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao phát triển mạnh ở khu vực nông thôn. Chuyển dịch kinh tế nông thôn theo hướng ly nông không ly hương, các doanh nghiệp, các công nghiệp ở ngay nông thôn, như vậy người nông dân có thể ăn cơm nhà, làm công nghiệp.

Những ngành nghề thuộc nhóm công nghệ, các ngành nghề khoa học như tin học, đào tạo cho lĩnh vực du lịch cũng tăng lên. Rồi một số ngành nghề phù hợp với xu hướng chuyển dịch của cách mạng công nghiệp 4.0 cũng sẽ bùng nổ. Giáo dục nghề nghiệp sẽ tập trung kết nối doanh nghiệp, những doanh nghiệp như cơ khí, đào tạo, lắp ráp… và một số lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *